Altres

Quantes empreses noves comencen cada any?

Les noves estadístiques empresarials indiquen que durant la darrera dècada, un nombre creixent de persones als Estats Units van iniciar els seus propis negocis.Això no hauria de sorprendre, atesa la qualificació relativament alta dels EUA 91,6 de 100 pel Banc Mundial per facilitar la creació d’un negoci.

Llavors, quantes empreses noves comencen cada any?

D'acord amb la Estadístiques de formació empresarial dels EUA (BFS) , el nombre d'aplicacions empresarials ha augmentat constantment des del començament de la dècada anterior. El 2010, el nombre de noves aplicacions empresarials va arribar als 2,46 milions.

Les noves estadístiques empresarials mostren que el 2020 es van presentar 4,41 milions de sol·licituds. Això suposa un 78,9% més que el nombre de sol·licituds rebudes el 2010.


OPTAD-3

No espereu que ho faci algú altre. Contracteu-vos i comenceu a atacar.

Comenceu gratuïtament

Noves estadístiques empresarials el 2020: impacte de COVID-19^